5 เทคนิคเลี้ยงแมวให้เชื่อง

แมวเป็นสัตว์ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง เป็นสัตว์ที่มีนิสัยขี้อ้อน และยังมีทักษะที่ชวนให้เจ้าของสามารถทำตามใจมันได้ทุกอย่าง คนนิยมเลี้ยงแมวเพื่อเป็นเพื่อน เป็นคนในครอบครัวที่อยู่ร่วมกันได้ ทั้งตอนกิน ตอนนอน ตอนไปเที่ยว เราสามารถฝึกให้เจ้าแมวเหมียวของเรามีความเชื่อง สั่งคำสั่งได้ หรืออยู่ร่วมกับเราได้โดยไม่กังวล การเลี้ยงแมวแบบปิดสามารถดูแลเจ้าแมวเหมียวได้อย่างใกล้ชิด ต่างจากการเลี้ยงแบบเปิด เราไม่สามารถดูแลเจ้าแมวเหมียวได้ตลอดเวลา เพราะเจ้าแมวเหมียวมักมีนิสัยอยากรู้อยากเห็น ชอบออกไปวิ่งนอกบ้าน ออกไปเที่ยวข้างบ้านอยู่เสมอ ดังนั้นเราควรเริ่มจากการฝึกให้เจ้าแมวเหมียวของเราสามารถรับฟังคำสั่ง หรือ บอกกล่าวแล้วเขาเข้าใจในสิ่งที่เราบอก ด้วยวิธีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

Read More

1 2